Pozvánka

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA Š T Ě D R Á Doksy svolává na pátek 23. března 2018 Výroční členskou schůzi.

Zahájení je v 9:00 hodin v jídelně Motorestu Doksy.

Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Volba volební komise

4. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2017

5. Zpráva výsledků RV za rok 2017

6. Plán družstva na rok 2018

7. Zpráva revizní komise za rok 2017

8. Volby nového představenstva

9. Volby revizní komise

10.Zpráva volební komise o výsledku voleb

11.Diskuze

12.Návrh na usnesení

13.Občerstvení a volná zábava

 

S návrhy usnesení se mohou členové družstva seznámit v sídle ZD Š T Ě D R Á Doksy na adrese náměstí Republiky 46, Doksy 472 01 a to od 23.2.2018 v pracovních dnech od 8 - 11 hodin.

 

Za představenstvo Vás srdečně zve Jiří Třesohlavý, předseda představenstva ZD