Pozvánka

 

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA Š T Ě D R Á Doksy svolává na pátek 29. března 2019 Výroční členskou schůzi.

Zahájení je v 10:00 hodin v restauraci U BÍLÉ LABUTĚ v Doksech.

Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2018

4. Zpráva výsledků RV za rok 2018

5. Plán družstva na rok 2019

6. Zpráva revizní komise za rok 2018

7. Diskuse

8. Návrh na usnesení

9. Občerstvení a volná zábava

 

V Doksech, dne 26.2.2019

 

S návrhy na usnesení se mohou členové družstva seznámit v sídle ZD Š T Ě D R Á Doksy

na adrese náměstí Republiky 46, Doksy 472 01 a to od 11.3.2019 v pracovních dnech o 8 do 11 hodin.

Za představenstvo Vás srdečně zve

Ing. Jiří Ráž

Předseda představenstva ZD