Pozvánka na členskou schůzi dne 17.7.2020

 

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA Š T Ě D R Á Doksy svolává na pátek 17. července 2020

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI.

Zahájení je v 10:00 hodin v restauraci U BÍLÉ LABUTĚ v Doksech.

Program:

1. zahájení

2. volba mandátové a návrhové komise

3. zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2019

4. zpráva výsledků rostlinné výroby za rok 2019

5. plán družstva na rok 2020

6. zpráva kontrolní komise za rok 2019

7. diskuze

8. návrh na usnesení

9. občerstvení a volná zábava

 

V Doksech dne 16.6.2020

 

S návrhy na usnesení se mohou členové družstva seznámit v sídle ZD Š T Ě D R Á Doksy na adrese

náměstí Republiky 46, Doksy, a to od 1.7.2020 v pracovních dnech od 8 do 11 hodin.

Za představenstvo Vás srdečně zve Ing. Jiří Ráž - předseda představenstva ZD.