Pozvánka na členskou schůzi dne 25.6.2021

 

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA Š T Ě D R Á Doksy svolává na pátek 25. června 2021

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI.

Zahájení je v 10:00 hodin v restauraci NA HŘIŠTI v Doksech.

Program:

1. zahájení

2. volba mandátové a návrhové komise

3. zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2020

4. zpráva výsledků rostlinné výroby za rok 2020

5. plán družstva na rok 2021

6. zpráva kontrolní komise za rok 2020

7. diskuze

8. návrh na usnesení

9. občerstvení a volná zábava

 

V Doksech dne 1.6.2021

 

S návrhy na usnesení se mohou členové družstva seznámit v sídle ZD Š T Ě D R Á Doksy na adrese

náměstí Republiky 46, Doksy, a to od 7.6.2021 v pracovních dnech od 8 do 11 hodin.

Za představenstvo Vás srdečně zve Ing. Jiří Ráž - předseda představenstva ZD.

 

Účastnící se družstevníci jsou v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 před vstupem na Výroční členskou schůzi povinni se prokázat:

- PCR testem ne starším než 7 dní, nebo

- POC testem ne starším než 72 hodin, nebo

- dokladem o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID-19 před méně než 180 dny, nebo

- osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží certifikátem, že 

a.) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

b.) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c.) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Zároveň je nutné mít ochranný prostředek dýchacích cest - respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující všechny technické podmínky včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem.

POŘADATEL ZD Š T Ě D R Á DOKSY SE ZAVAZUJE DODRŽET VŠECHNA AKTUÁLNĚ PLATNÁ PRAVIDLA V DOBĚ KONÁNÍ SCHŮZE.