Identifikační údaje

 

Datum zápisu: 21. července 1961
Spisová značka: DrXXIV 1087 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO  Š T Ě D R Á  Doksy
Sídlo: náměstí Republiky 46, 472 01 Doksy
Identifikační číslo: 00119415
Právní forma: Družstvo
Předmět podnikání: zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských
výrobků
  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  zajišťování potřeb členů, zejména hospodářských a sociálních
  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  výkon správce honitby s právem myslivosti
Statutární orgán: předseda představenstva:
Ing. JIŘÍ RÁŽ, dat. nar. 16. srpna 1960 
Lidická 610, 472 01 Doksy 
den vzniku funkce: 17března 2023 
den vzniku členství: 17března 2023
 

místopředseda představenstva:
MONIKA OPÁLKOVÁ, dat. nar. 8. září 1977 
Lidická 610, 472 01 Doksy 
den vzniku funkce: 17března 2023 
den vzniku členství: 17března 2023

  člen představenstva:
ALENA VETEŠNÍKOVÁ, dat. nar. 25. března 1956 
Zbyny 14, 472 01 Doksy 
den vzniku členství: 17. března 2023
  člen představenstva:
DANIEL ŠTRANC, dat. nar. 26. listopadu 1973
Elišky Krásnohorské 2497, 438 01 Žatec
Den vzniku členství: 17. března 2023
  člen představenstva:
MARGITA ZVELEBILOVÁ, dat. nar. 4. dubna 1950 
č.p. 48, 472 01 Skalka u Doks 
den vzniku členství: 17. března 2023
  člen představenstva:
ZDENĚK BRYCH, dat. nar. 27. března 1940 
Družstevní 731, 472 01 Doksy 
den vzniku členství: 17. března 2023
 

člen představenstva:
ZDENĚK NOVOTNÝ, dat. nar. 27. listopadu 1948 
č.p. 9, 472 01 Skalka u Doks 
den vzniku členství: 17. března 2023

 

Způsob jednání:

Družstvo zastupuje předseda představenstva. V době nepřítomnosti

předsedy představenstva zastupuje družstvo místopředseda představenstva.

Základní členský vklad: 20 000,- Kč 
Zapisovaný základní kapitál:  2 980 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle

§ 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje o družstvu:
Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne
29.12.1960, kterým se sloučila dosavadní JZD Doksy, JZD Staré
Splavy, JZD Zbyny a JZD Skalka v jediné družstvo s názvem
JZD " Š T Ě D R Á " a se sídlem v Doksech, které přejímá
veškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklých
družstev. Sloučení družstev bylo schváleno ONV v České Lípě dne
15.4.1961.

  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 2. listopadu 1961 vlastní
stanovy přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD, přijatým V.
celostátním sjezdem JZD ze dne 26. března 1961 a schválených
vládou ČSSR dne 26. dubna 1961. Tyto stanovy družstva byly
schváleny ONV v České Lípě dne 15. prosince 1961.
  Družstvo přijalo na členské schůzi dne 10. prosince 1964 vlastní
stanovy družstva, které byly schváleny radou Okresního národního
výboru v České Lípě dne 12. února 1965 a zaregistrovány dne
1. března 1965 pod pořadovým číslem 14.
  Na podkladě výpisu z členských schůzí konaných dne 7. února 1973
a 8. února 1973 a se souhlasem Městského národního výboru v
Doksech ze dne 12. března 1973, souhlasu Okresní zemědělské
správy ze dne 13. dubna 1973 zapisuje se změna článku 4 vlastních
stanov družstva pod pořadovým číslem 14.
  Družstvo je podřízeno Okresní zemědělské správě v České Lípě se
sídlem v Zahrádkách u České Lípy, okres Česká Lípa.
  Na členské schůzi Jednotného zemědělského družstva konané dne
4.3.1976 a schůzi představenstva družstva konané dne 1.3.1976,
byly přijaty a schváleny nové stanovy družstva, které byly
schváleny Radou okresního národního výboru v České Lípě dne
18.2.1977 a Okresní zemědělskou správou v České Lípě dne
16.11.1976.
  Výroční členskou schůzí družstva, která se konala dne 24.2.1989
byly přijaty a schváleny nové stanovy družstva, které jsou
založeny ve spise podnikového rejstříku.
  Výroční členskou schůzí družstva dne 29.3.1991 byly projednány
a schváleny nové stanovy družstva, kterými se družstvo řídí a
které se zakládají do spisu podnikového rejstříku.