Pozvánka na členskou schůzi dne 24.6.2022

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA Š T Ě D R Á Doksy svolává na pátek 24. června 2022

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI.

Zahájení je v 10:00 hodin v restauraci NA HŘIŠTI v Doksech.

Program:

1. zahájení

2. volba mandátové a návrhové komise

3. zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2021

4. zpráva výsledků rostlinné výroby za rok 2021

5. plán družstva na rok 2022

6. zpráva kontrolní komise za rok 2021

7. diskuze

8. návrh na usnesení

9. občerstvení a volná zábava

 

V Doksech dne 23.5.2022

 

S návrhy na usnesení se mohou členové družstva seznámit v sídle ZD Š T Ě D R Á Doksy na adrese

náměstí Republiky 46, Doksy, a to od 6.6.2022 v pracovních dnech od 8 do 11 hodin.

Za představenstvo Vás srdečně zve Ing. Jiří Ráž - předseda představenstva ZD.